Alli orlistat

alli orlistat

alli orlistat is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof orlistat. Afvallen met alli? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Wat is alli?

alli orlistat is een perifeer actief product ter bestrijding van overgewicht dat wordt gebruikt om af te vallen, voor volwassenen van 18 jaar of ouder die aan overgewicht lijden en een body mass index (BMI) hebben van 28 of hoger. 

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van alli en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt alli gebruikt?

Aan overgewicht lijden, verhoogt je risico op het ontwikkelen van enkele ernstige gezondheidsproblemen zoals diabetes en hartkwalen. Bij deze aandoeningen hoef je je niet altijd ziek te voelen. Daarom dien je een afspraak te maken bij je arts voor een algemeen gezondheidsonderzoek.

De werkzame stof (orlistat) in alli is ontworpen om zich te richten op het vet in je spijsverteringskanaal. Het zorgt ervoor dat circa een kwart van al het vet in je maaltijden niet wordt geabsorbeerd. Het niet-geabsorbeerde vet verlaat uw lichaam met de ontlasting (zie rubriek 4). Het is belangrijk dat je een dieet met verlaagd vetgehalte volgt om die bijwerkingen tegen te gaan. Als je dat doet, zal de werking van de capsules je inspanningen bijstaan doordat het je helpt méér af te vallen dan met alleen een dieet. Voor iedere 2 kg gewichtsafname door een dieet kan alli® je nog eens maximaal 1 kg extra laten afvallen.

Dieet en lichaamsbeweging

alli moet worden gebruikt in combinatie met een dieet met verminderde calorie- en vetinname. Jouw arts zal je een caloriebeperkt dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je alli gebruikt.

Toedieningsvorm

alli wordt geleverd als een capsule voor oraal gebruik. Je moet de capsule in zijn geheel inslikken met water.

alli capsules hebben een turquoise boven- en onderkant met een donkerblauwe band rond het midden, bedrukt met de tekst “alli”. Je kunt je dagelijkse dosis alli® meenemen in het blauwe meeneemdoosje (Shuttle), die deel uitmaakt van het pakket.

Informatie over de dosering van alli®

Voorbereiding op afvallen

1. Kies je begindatum
Bepaal vooraf op welke dag je met de capsules wilt beginnen. Voordat je begint met het innemen van de capsules moet je al beginnen met je dieet met verminderde calorie- en vetinname en je lichaam enige dagen de tijd geven om aan je nieuwe eetgewoonten te wennen. Houd in een voedingsdagboek bij wat je hebt gegeten. Een voedingsdagboek is effectief, omdat deze je bewust maakt van wat je eet, hoeveel je eet en het geeft een goede basis voor veranderingen.

2. Bepaal hoeveel je wilt afvallen
Bepaal hoeveel je wilt afvallen en stel je streefgewicht vast. Een realistisch streven is een gewichtsafname van 5 tot 10 procent ten opzichte van je aanvangsgewicht. De hoeveelheid in gewicht die je verliest kan variëren van week tot week. Het is het beste om geleidelijk en gestaag af te vallen, in een tempo van ongeveer 0,5 kg per week.

3. Bepaal je streefwaarden voor calorieën en vet
Om met succes af te vallen moet je twee dagelijkse streefwaarden vaststellen: één voor calorieën en één voor vet.

Inname van alli®

Volwassenen van 18 jaar en ouder

 • Neem drie maal per dag een capsule in.
 • Neem alli® vlak voor, tijdens of tot een uur na de maaltijd. Dat betekent normaal gesproken een capsule bij het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten. Zorg bij de drie hoofdmaaltijden steeds voor een gevarieerde voeding met een verlaagd calorie- en vetgehalte.
 • Als je een maaltijd overslaat of als de maaltijd geen vet bevat, dan moet je geen capsule innemen. alli® werkt alleen als de maaltijd een zekere hoeveelheid vet bevat.
 • Neem nooit meer dan drie capsules per dag in.
 • Eet maaltijden met een verlaagd vetgehalte, om het risico op voedselgerelateerde behandelingseffecten te verminderen.

Hoe lang moet ik alli® innemen?

 • Je mag alli® maximaal zes maanden innemen.
 • Als je na 12 weken nog niet bent afgevallen, raadpleeg dan je arts of apotheker. Mogelijk moet u stoppen met het innemen van alli®.
 • Als je wilt afvallen, heeft het niet veel zin om je voedingsgewoonten korte tijd te veranderen en vervolgens weer te vervallen in je oude gewoonten. Mensen die blijvend afvallen kiezen voor een andere levenswijze. Veranderingen in hun voedings- en bewegingspatronen maken daar deel van uit.

Informatie

Meer gedetailleerde informatie over alli® vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over alli

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van alli orlistat. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

Als u een capsule hebt overgeslagen:

 • Als u minder dan een uur geleden voor het laatst een hoofdmaaltijd hebt gehad, neem de capsule dan alsnog in.
 • Neem de overgeslagen capsule niet meer in als u langer dan een uur geleden uw laatste hoofdmaaltijd hebt gehad. Wacht tot het weer etenstijd is en neem dan zoals gebruikelijk de volgende capsule in.


Als u nog verdere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dit dan uw arts of apotheker.

Neem niet meer dan drie capsules per dag in. Als u te veel capsules hebt ingenomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.

Bewaar alli® capsules niet boven 25°C. Houd de verpakking zorgvuldig gesloten  ter bescherming tegen vocht. Het flesje bevat twee gesloten patronen met silicagel om de capsules droog te houden. Houd die patronen in het flesje. Slik ze niet in.

U kunt uw dagelijkse dosis alli® ook bewaren in het blauwe meeneemdoosje (Shuttle), dat deel uitmaakt van het pakket. Capsules die langer dan een maand in het meeneemdoosje hebben gezeten, moet u weggooien.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de fles achter “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

U mag geen alli® gebruiken wanneer u voldoet aan een van de volgende stellingen:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 60 mg orlistat.
  • De andere stoffen in dit middel zijn:
   Vulling van de capsule: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat,
   povidon (E1201), natriumlaurylsulfaat, talk.
   Omhulsel van de capsule: gelatine, indigokarmijn (E132), titaandioxide (E171),
   natriumlaurylsulfaat, sorbitaanmonolauraat, zwarte inkt (schellak, ijzeroxide zwart (E172),
   propyleenglycol).
   Band rond de capsule: gelatine, polysorbaat 80, indigokarmijn (E132)
 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Als u ciclosporine inneemt, gebruikt na een orgaantransplantatie, ter bestrijding van ernstige reumatoïde artritis en bepaalde ernstige huidaandoeningen.
 • Als u warfarine of andere bloedverdunners gebruikt.
 • Als u lijdt aan cholestase (een aandoening waarin de galuitscheiding door de lever geblokkeerd is).
 • Als een arts heeft vastgesteld dat u lijdt aan het zgn. chronisch malabsorptiesyndroom (problemen met de opname van voedsel).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • Als u lijdt aan diabetes. Vertel dit aan uw arts; mogelijk moet uw medicatie tegen diabetes worden aangepast.
 • Als u een nieraandoening heeft. Raadpleeg uw arts voordat u alli® inneemt indien u nierproblemen heeft. Het gebruik van orlistat kan in verband worden gebracht met nierstenen bij patiënten die lijden aan chronische nieraandoening.

Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen door kinderen en adolescenten van jonger dan 18 jaar oud.

Het is mogelijk dat alli® invloed heeft op andere geneesmiddelen die u moet innemen. Neemt u naast alli® nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U moet alli® niet innemen in combinatie met de volgende geneesmiddelen:

 • Ciclosporine: ciclosporine wordt gebruikt na orgaantransplantaties, bij ernstige reumatoïde artritis en bepaalde ernstige huidaandoeningen.
 • Warfarine of andere bloedverdunners.

De anticonceptiepil en alli®:

 • Als u ernstige diarree krijgt, kan dat de effectiviteit van de pil verminderen. Gebruik daarom bij ernstige diarree een extra voorbehoedsmiddel.

Neem elke dag een multivitaminetablet in wanneer u alli® gebruikt:

 • alli® kan de opname van bepaalde vitamines in uw lichaam verminderen. De multivitaminetablet moet de vitamines A, D, E en K bevatten. U dient de multivitaminetablet in te nemen voor het naar bed gaan, op het moment dat u alli® niet inneemt, om er zeker van te zijn dat de vitaminen geabsorbeerd worden.

Raadpleeg uw arts voordat u alli® inneemt als u ook de onderstaande middelen gebruikt:

 • Amiodaron, bij hartritmestoornissen.
 • Acarbose, bij diabetes (een medicijn tegen diabetes, gebruikt voor de behandeling van diabetes mellitus type 2). alli® wordt niet aanbevolen voor mensen die acarbose gebruiken.
 • Een geneesmiddel voor de behandeling van een schildklieraandoening (levothyroxine). Het kan nodig zijn om uw dosering aan te passen en uw geneesmiddelen op verschillende tijdstippen van de dag te gebruiken.
 • Een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie. Iedere verandering in de frequentie en hevigheid van uw convulsies moet u met uw arts bespreken.
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van HIV. Indien u wordt behandeld voor HIV is het belangrijk dat u uw arts raadpleegt voordat u alli® gaat gebruiken.
 • Geneesmiddelen voor depressie, psychiatrische stoornissen of angstgevoelens.

Als u alli® inneemt, raadpleeg dan uw arts of apotheker:

 • Als u een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk gebruikt: mogelijk moet de dosis daarvan worden aangepast.
 • Als u een cholesterolverlagend geneesmiddel gebruikt: mogelijk moet de dosis daarvan worden aangepast.

alli® dient niet gebruikt te worden tijdens zwangerschap of borstvoeding of door vrouwen die op dat moment van plan zijn om zwanger te worden. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

alli® moet worden gebruikt in combinatie met een dieet met verminderde calorie- en vetinname. Probeer al voor de behandeling met dit dieet te beginnen. alli® kan worden ingenomen direct voor of tijdens een maaltijd of tot een uur na de maaltijd. De capsule moet worden doorgeslikt met water. Dit betekent normaal gesproken dus een capsule bij het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten. Als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt die geen vet bevat, dan moet u geen capsule innemen. alli® werkt alleen als het voedsel een zekere hoeveelheid vet bevat. Neem bij een vetrijke maaltijd niet meer dan de aanbevolen dosis. Als u de capsule inneemt in combinatie met te vet voedsel, verhoogt dat uw kans op voedingsgerelateerde behandelingseffecten. Zolang u alli® inneemt moet u vetrijke maaltijden dan ook zoveel mogelijk vermijden.

alli® bevat natrium. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Het is onwaarschijnlijk dat alli® invloed heeft op uw rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste veel voorkomende bijwerkingen die gerelateerd zijn aan alli® (zoals winderigheid met of zonder olieachtige afscheiding, plotselinge aandrang tot ontlasting of hogere frequentie van stoelgang en zachte ontlasting) worden veroorzaakt door de manier waarop alli® werkt. Eet minder vet voedsel om deze voedingsgerelateerde behandelingseffecten onder controle te houden.

Ernstige bijwerkingen

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens over mensen die alli® gebruiken)

 • Tekenen van een ernstige allergische reactie zijn onder meer: ernstige ademhalingsmoeilijkheden, zweten, uitslag, jeuk, opgezwollen gezicht, verhoogde hartslag, instorten. Neem geen capsules meer in. Zoek onmiddellijk medische hulp.
 • Bloed bij de ontlasting (uit uw rectum)
 • Diverticulitis (ontsteking van de dikke darm). Mogelijke symptomen zijn pijn in de onderbuik, met name aan de linkerkant, mogelijk gepaard gaande met koorts en verstopping.
 • Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier). Een symptoom hiervan kan hevige buikpijn zijn, soms uitstralend naar de rug, mogelijk met koorts, misselijkheid en braken.
 • Blaren op de huid (waaronder blaren die openspringen)
 • Ernstige maagpijn, veroorzaakt door galstenen
 • Hepatitis (leverontsteking). Mogelijke symptomen zijn een vergeling van de huid en ogen, jeuk, donkergekleurd urine, maagpijn en een gevoelige lever (gekenmerkt door pijn onder de voorkant van de ribbenkast aan de rechterzijde), soms gepaard gaand met verlies van eetlust.
 • Oxalaatnefropathie (opbouw van calciumoxalaat, wat kan leiden tot nierstenen).

Andere bijwerkingen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Winderigheid (flatulentie), met of zonder olieachtige afscheiding.
 • Plotselinge aandrang tot ontlasting
 • Vettige of olieachtige ontlasting
 • Zachte ontlasting

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Maagpijn (pijn in de onderbuik)
 • Incontinentie (stoelgang)
 • Losse of vloeibare ontlasting
 • Hogere frequentie van de stoelgang
 • Bezorgdheid

In bloedonderzoek waargenomen effecten

 • Verhoogde waarden voor sommige leverenzymen
 • Effecten op de bloedstolling bij mensen die warfarine of andere bloedverdunners gebruiken

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Leren omgaan met effecten van alli® gerelateerd aan uw dieet of vetinname
De meest voorkomende bijwerkingen houden verband met de manier waarop de capsules werken en zijn het gevolg van de afscheiding van het vet uit uw lichaam. Deze bijwerkingen doen zich voor tijdens de eerste weken van de kuur, voordat u mogelijk heeft kunnen leren het vet in uw voedsel te verminderen. Deze voedingsgerelateerde behandelingseffecten kunnen een teken zijn dat u meer vet hebt gegeten dan eigenlijk had moeten doen.

U kunt deze voedingsgerelateerde behandelingseffecten gaandeweg leren te verminderen door zich aan de volgende richtlijnen te houden:

 • Start met uw dieet met verlaagd vetgehalte enkele dagen tot een week voordat u begint met de inname van de capsules.
 • Probeer het vetgehalte van uw lievelingsvoedingsmiddelen te achterhalen, en bepaal de grootte van de porties die u eet. Als u weet hoeveel u eet, loopt u minder kans uw streefwaarde voor vet te overschrijden.
 • Verdeel de maximale hoeveelheid vet gelijkmatig over de verschillende maaltijden per dag. U moet uw vet- en calorieëntegoed niet “opsparen” om zich vervolgens te buiten te gaan aan een vetrijk maal of dessert (wat u in andere afvalprogramma’s mogelijk wel hebt gedaan).
 • De meeste mensen die deze effecten ervaren vinden dat zij hiermee om kunnen gaan en onder  controle kunnen houden door hun voeding aan te passen.

Maak u geen zorgen als deze problemen zich niet bij u voordoen. Dat betekent niet dat de capsules niet werken.

Veelgestelde vragen over orlistat

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze zijn gebaseerd op de bijsluiter van alli® (werkzame stof: orlistat) en op basis van andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP en Overgewicht Nederland B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van alli® orlistat vindt je bij het Collega ter Beoordeling van Geneesmiddelen of via deze directe link.

Orlistat is een vermageringsmiddel. Het zorgt ervoor dat uw lichaam minder vet uit het voedsel kan opnemen. Artsen schrijven orlistat voor bij overgewicht.

Orlistat heeft zijn werking in de darmen. Het vermindert de opname van vet uit uw voeding in de darmen. Er blijft daardoor meer vet in de darmen. Dit vet komt er via de ontlasting weer uit.

De beste manier om overgewicht tegen te gaan is het eten van minder calorieën en meer te bewegen. Echter, als dit niet helpt, kan jouw arts orlistat voorschrijven om af te vallen. Orlistat vermindert de opname van vet uit uw voeding in de darmen en er blijft daardoor meer vet in de darmen. Dit vet komt er via de ontlasting weer uit.

Artsen schrijven orlistat voor als jouw BMI 28 of hoger is in combinatie met aandoeningen die verergert (kunnen) worden door het overgewicht en waarvoor je moet afvallen om dit te voorkomen of te verminderen.

Orlistat wordt alleen voorgeschreven bij een BMI van 30 of hoger als er geen sprake is van aandoeningen die verergeren door overgewicht.

Behalve het gewenste effect (een minder hongergevoel) kan orlistat ook bijwerkingen geven. Als je last hebt van deze (of andere) bijwerkingen, neem dan contact op met je arts. De arts zal met je overleggen om wel of niet te stoppen met het voorschrijven van orlistat.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals zachte, vettige of olie-achtige (soms waterdunne) ontlasting, meer aandrang om te ontlasten of ongewild verlies van ontlasting, winderigheid en een onaangenaam gevoel in de buik.
 • Hoofdpijn
 • Griep en verkoudheid.

 

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Eerder gaatjes in uw tanden of tandvleesproblemen.

 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

Neem dit medicijn maximaal drie keer per dag in, vlak voor, tijdens of uiterlijk binnen een uur na een maaltijd. Het kan er dan voor zorgen dat minder vet van de maaltijd uit uw darmen in het lichaam wordt opgenomen.

Orlistat werkt alleen als er vet aanwezig is in uw maaltijd. Het is daarom niet nodig dit medicijn in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet inzit.

Binnen drie maanden nadat u met dit middel bent begonnen, hoort u minstens 5 procent te zijn afgevallen. Is dit niet het geval, dan werkt dit middel bij u onvoldoende en heeft verdere behandeling met dit medicijn geen zin.

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten, dan kunt u het binnen een uur na de maaltijd nog innemen. Daarna heeft het waarschijnlijk geen zin meer. Bij de volgende maaltijd neemt u gewoon weer de normale dosis. Neem dus nooit een dubbele dosis.

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van orlistat stoppen.

Orlistat is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Orlistat en als alli® & Xenical® orlistat in capsules.