Nationale Zorggids: Flinke toename gebruik afslankmiddelen sinds ze in basispakket zitten

Door Nationale Zorggids [1].

Openbare apotheken verstrekten in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken. Dat is bijna zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigden zelfs, waarbij deze grotendeels werden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Veel Nederlanders hebben overgewicht. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben meer dan 7 miljoen Nederlanders overgewicht, van wie bijna 2 miljoen mensen obees zijn. Voor obesitas adviseert de huisartsenrichtlijn (uit 2010) een combinatie van gezonde voeding, verhogen van de lichaamsactiviteit en eventueel psychologische begeleiding. Medicamenteuze therapie wordt ontraden.

Drie geregistreerde afslankmiddelen

Voor gewichtsreductie zijn momenteel drie geneesmiddelen geregistreerd. Orlistat wordt in de huisartsenrichtlijn ontraden; de effectiviteit is beperkt en er is weinig tot niets bekend over de langetermijngevolgen. Liraglutide en naltrexon/bupropion zijn beide voor obesitas geregistreerd in 2015 en zijn nog niet opgenomen in deze richtlijn.

Basispakket

Hoewel er discussie is over de meerwaarde van deze middelen, heeft het Zorginstituut Nederland in 2022 vastgesteld dat ze voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dus worden vergoed. Saxenda (liraglutide) en Mysimba (naltrexon/bupropion) worden vergoed uit het basispakket voor een kleine groep mensen met overgewicht of obesitas als aanvulling op gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Saxenda wordt sinds 1 april vergoed en Mysimba sinds 1 augustus. Sindsdien is het gebruik van deze middelen sterk toegenomen.

[1] Nationale Zorggids (2022, 7 december). ‘Flinke toename gebruik afslankmiddelen sinds ze in basispakket zitten’. nationalezorggids.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *