Pharmaceutical Technology: Ozempic compenseert aanbodtekort Wegovy door grote vraag

Door Pharmaceutical Technology [1].

In de afgelopen maanden is Wegovy (semaglutide), geïndiceerd voor obesitas, onderhevig geweest aan wijdverspreide leveringstekorten als gevolg van de grote vraag, naast productieproblemen van de fabrikant, waarbij Novo Nordisk van plan is Wegovy eind 2022 opnieuw op de markt te brengen. In de tussentijd heeft Novo Nordisk’s Ozempic, een andere versie van semaglutide die vooral bedoeld is voor patiënten met type 2-diabetes, het gat gedicht door off-label gebruik voor obesitaspatiënten. Novo Nordisk illustreerde dit verder in haar aankondiging op 4 november 2022, waar zij onthulde dat er een groei was geweest in de verkoop van Ozempic.

Semaglutide is een glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist, net als andere behandelingen op de markt voor obesitas en diabetes type 2, zoals Saxenda (liraglutide) en Victoza (liraglutide), die beide ook door Novo Nordisk worden geproduceerd. Wegovy is momenteel echter favoriet op de obesitasmarkt vanwege de superieure werkzaamheid ervan in vergelijking met de andere GLP-1-receptoragonist, Saxenda. Dit heeft veel implicaties voor patiënten, waaronder het feit dat in STEP 8 (NCT04074161) – waarvan de resultaten werden gepresenteerd op de 58e Hybrid Annual Meeting van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2022)-semaglutide beter presteerde dan liraglutide in een head-to-head vergelijkende studie, goed voor meer dan 10% gewichtsverlies bij meer dan 76% van de deelnemers aan de studie, in vergelijking met liraglutide, waar slechts 33% van de patiënten gewichtsverlies had. Bovendien toonden de resultaten van dit onderzoek aan dat bij patiënten die werden behandeld met semaglutide een gemiddelde afname van 15% van het lichaamsgewicht werd waargenomen, terwijl bij patiënten die werden behandeld met liraglutide een gemiddelde afname van 6,4% van het lichaamsgewicht werd waargenomen, wat de superieure werkzaamheid van semaglutide verder illustreert.

Belangrijke opinieleiders (KOL’s) die door GlobalData werden geïnterviewd, onderschreven dit idee en verklaarden dat Wegovy, wat goedgekeurde therapieën voor obesitas betreft, het potentieel heeft voor de grootste gewichtsvermindering, wat een enorm voordeel oplevert in de obesitasmarkt.

Tot de producten in de late fase van de pijplijn die Wegovy zullen beconcurreren, behoort tirzepatide van Eli Lilly, dat is goedgekeurd voor type 2-diabetes en momenteel ook versneld is goedgekeurd voor obesitas. Het dubbele receptor agonistische werkingsmechanisme van deze therapie, gekoppeld aan veelbelovende Fase III studieresultaten, plaatst het op het traject om rechtstreeks te concurreren met Wegovy, en dus wordt gespeculeerd dat de introductie ervan in de obesitasruimte de concurrentie op de markt zal aanwakkeren en de verscheidenheid aan behandelingsopties voor patiënten met obesitas zal vergroten. Voorlopig wordt echter reikhalzend uitgekeken naar de herlancering van Wegovy, dat de huidige favoriete behandeling voor obesitas blijft.

[1] Pharmaceutical Technology (2022, 25 november). Ozempic compensating for Wegovy’s supply shortage due to high demand. Pharmaceutical Technology.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *