Mounjaro tirzepatide

Mounjaro tirzepatide

Mounjaro is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof tirzepatide. Afvallen met Mounjaro? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Op deze pagina vind je de volgende informatie

Wat is Mounjaro?

Mounjaro bevat een werkzame stof genaamd tirzepatide en wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met type 2 diabetes mellitus. Mounjaro vermindert het suikergehalte in het lichaam alleen wanneer de suikerwaarden hoog zijn.

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van Mounjaro en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt Mounjaro gebruikt?

Mounjaro wordt gebruikt:

 • op zichzelf wanneer je geen metformine (een ander geneesmiddel voor diabetes) kunt nemen.
 • met andere geneesmiddelen voor diabetes wanneer deze niet voldoende zijn om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Deze andere geneesmiddelen kunnen geneesmiddelen zijn die via de mond worden ingenomen en/of insuline die via een injectie wordt toegediend.

Dieet en lichaamsbeweging

Jouw arts zal je een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je Mounjaro gebruikt.

Toedieningsvorm

Mounjaro wordt geleverd als een heldere en kleurloze tot gelige oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Mounjaro wordt met een injectie onder de huid toegediend (subcutane injectie).

 • De beste plaatsen om te injecteren zijn de voorzijde van je buik, de voorzijde van je dijen of je bovenarmen.
 • Injecteer niet in een ader of spier.

Als je dat wilt, kun je elke week hetzelfde lichaamsdeel gebruiken. Maar zorg ervoor dat je een andere injectieplaats binnen dat gebied kiest. Als je ook insuline injecteert, kies dan een andere injectieplaats voor die injectie.

Informatie over de dosering van Mounjaro

De startdosis is 2,5 mg eenmaal per week gedurende vier weken. Na vier weken zal je arts uw dosis verhogen tot 5 mg eenmaal per week.

Je arts kan je dosis met stappen van 2,5 mg verhogen tot 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg of 15 mg eenmaal per week als je dat nodig hebt. In alle gevallen zal je arts je vertellen dat je ten minste 4 weken op een bepaalde dosis moet blijven voordat je naar een hogere dosis gaat.

Je kunt je pen op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder maaltijden. Je moet het op dezelfde dag gebruiken elke week als dat mogelijk is. Om je te helpen herinneren wanneer je Mounjaro moet gebruiken, kun je de dag van de week waarop je je eerste dosis injecteert aankruisen op het doosje van je pen of op een kalender.

Indien nodig kun je de dag van je wekelijkse injectie met Mounjaro veranderen, zolang het tenminste 3 dagen geleden is dat je je laatste injectie kreeg. Nadat je een nieuwe doseerdag heeft gekozen, ga je door met het eenmaal per week doseren op die nieuwe dag.

Adolescenten

Mounjaro mag niet worden gegeven aan kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar omdat het niet is onderzocht bij deze leeftijdsgroep.

Informatie in bijsluiter

Meer gedetailleerde informatie over Mounjaro® vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over Mounjaro

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van Mounjaro tirzepatide. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

De veelgestelde vragen over Mounjaro

Hoe snel werkt Mounjaro?

Mounjaro tirzepatide werkt binnen enkele uren. 

De maximale concentratie van tirzepatide wordt 8 tot 72 uur na de dosis bereikt. Steady state blootstelling wordt bereikt na 4 weken van eenmaal per week toediening. De blootstelling aan tirzepatide neemt toe op een dosis proportionele wijze.

Voordat je gewichtsverlies ervaart gedurende het gebruik van Mounjaro kunnen enkele weken verstrijken. Normaliter zien we dat het afvallen met Mounjaro begint binnen twee weken. Een behandeling met Mounjaro om af te vallen kan negen tot twaalf maanden duren.

Ik ben Mounjaro vergeten in te nemen. Wat nu?

Als je een dosis Mounjaro vergeten bent te injecteren:

 • Als het vier dagen of minder geleden is dat je Mounjaro had moeten gebruiken, gebruik het dan zodra je het je herinnert.
 • Als het echter meer dan 4 dagen geleden is dat u Mounjaro had moeten gebruiken, slaat u de gemiste dosis over en injecteert u de volgende dosis op uw geplande dag (zoals gebruikelijk).

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. De minimale tijd tussen twee doses moet minimaal 3 dagen zijn.

Ik heb teveel Mounjaro gebruikt. Wat nu?

Als u meer Mounjaro gebruikt dan u zou moeten, praat dan onmiddellijk met uw arts. Te veel van dit geneesmiddel kan een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken en kan ervoor zorgen dat u zich ziek voelt of ziek bent.

Hoe bewaar je Mounjaro tirzepatide?

Houd Mounjaro buiten het zicht en bereik van kinderen. Gebruik Mounjaro niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op het etiket van de pen en op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C). Niet invriezen. Als de pen bevroren is, mag je deze niet gebruiken. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Mounjaro kan ongekoeld niet boven 30 ºC bewaard worden gedurende maximaal 21 cumulatieve dagen en daarna moet de pen moet worden weggegooid. Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel, verkleurd is of er deeltjes in zitten.

Gooi geen geneesmiddelen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt weggooit. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Mag ik andere geneesmiddelen gebruiken naast Mounjaro?

Gebruik je naast Mounjaro® nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Tirzepatide vertraagt de maaglediging en kan daardoor de absorptiesnelheid van gelijktijdig toegediende orale geneesmiddelen beïnvloeden. Dit effect is het meest uitgesproken bij het begin van de behandeling met tirzepatide.

Op basis van de resultaten van een onderzoek met paracetamol, dat als modelgeneesmiddel werd gebruikt om het effect van tirzepatide op de maaglediging te evalueren, zullen naar verwachting geen dosisaanpassingen nodig zijn voor de meeste gelijktijdig toegediende orale geneesmiddelen. Het wordt echter aanbevolen om goed te controleren op orale geneesmiddelen in combinatie met tirzepatide. Het risico van vertraagd effect moet ook worden overwogen voor orale geneesmiddelen waarvoor een snel begin van het effect van belang is.

Mag Mounjaro worden gebruikt tijdens de zwangerschap?

Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een kind te krijgen, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat de effecten van dit geneesmiddel op een ongeboren kind niet bekend zijn. Daarom wordt aanbevolen anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Het is niet bekend of tirzepatide overgaat in de moedermelk. Een risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. uitgesloten. Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. geneesmiddel. U en uw arts moeten beslissen of u moet stoppen met borstvoeding of het gebruik van Mounjaro.

Wanneer mag je geen Mounjaro nemen?

Je mag Mounjaro niet gebruiken wanneer je allergisch bent voor tirzepatide of één van de andere ingrediënten in dit medicijn. De andere ingrediënten zijn natriumfosfaat dibasisch heptahydraat, natriumchloride, natriumhydroxide, geconcentreerd zoutzuur en water voor injecties.

Is Mounjaro geschikt voor kinderen?

Mounjaro mag niet worden gegeven aan kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar omdat het niet is onderzocht bij deze leeftijdsgroep.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Mounjaro?

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Mounjaro gebruikt als:

 • u ernstige problemen heeft met de voedselvertering of voedsel dat langer in uw maag blijft dan normaal (waaronder ernstige gastroparese).
 • u ooit pancreatitis heeft gehad (ontsteking van de alvleesklier die ernstige pijn kan veroorzaken in maag en rug die niet overgaat).
 • u een probleem heeft met uw ogen (diabetische retinopathie of maculair oedeem).
 • u gebruikt een sulfonylureum (een ander diabetesgeneesmiddel) of insuline voor uw diabetes, omdat een lage bloedsuiker (hypoglykemie) kan optreden. Uw arts kan uw dosis van deze andere geneesmiddelen om dit risico te verminderen.

Wanneer u de behandeling met Mounjaro start, kunt u in sommige gevallen vochtverlies/dehydratie ervaren, bijvoorbeeld door braken, misselijkheid en/of diarree, wat kan leiden tot een afname van de nierfunctie. Het is belangrijk uitdroging te voorkomen door veel te drinken. Neem contact op met uw arts als u vragen of zorgen heeft.

Heeft Mounjaro effect op mijn rijgedrag?

Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloedt.

Echter, als u Mounjaro gebruikt in combinatie met een sulfonylureum of insuline, kan lage bloedsuiker (hypoglykemie) optreden waardoor uw concentratievermogen kan verminderen.

Vermijd autorijden of het gebruik van machines als u tekenen van lage bloedsuiker, bv. hoofdpijn, slaperigheid, zwakte, duizeligheid, hongergevoel, verwarring, prikkelbaarheid, snelle hartslag en zweten. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Wat zijn de bijwerkingen van Mounjaro?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen Mounjaro

Mounjaro bijwerkingen die soms voorkomen

(kan tot 1 op de 100 mensen treffen).

Ontstoken alvleesklier (acute pancreatitis) die ernstige pijn in de maag en rug kan veroorzaken die niet overgaat. U moet onmiddellijk een arts raadplegen als u dergelijke symptomen ervaart.

 

Andere bijwerkingen Mounjaro

Mounjaro bijwerkingen die zeer vaak voorkomen

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Ziek gevoel (misselijkheid)
 • Diarree

Deze bijwerkingen zijn meestal niet ernstig. Zij komen het vaakst voor wanneer u voor het eerst met tirzepatide begint, maar verminderen na verloop van tijd bij de meeste patiënten.

 • Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) komt zeer vaak voor wanneer tirzepatide wordt gebruikt met geneesmiddelen die een sulfonylureum en/of insuline bevatten. Als u een sulfonylureum of insuline gebruikt, kan het nodig zijn de dosis te verlagen terwijl u tirzepatide gebruikt. Symptomen van een laag bloedsuikergehalte kunnen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, zwakte, duizeligheid, hongergevoel, verwarring, prikkelbaarheid, snelle hartslag en zweten. Uw arts moet u vertellen hoe u een lage bloedsuiker kunt behandelen.
Mounjaro bijwerkingen die vaak voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) komt vaak voor wanneer tirzepatide wordt gebruikt met zowel metformine als een natrium-glucose co-transporter 2 remmer (een ander diabetesgeneesmiddel).
 • Allergische reactie (overgevoeligheid) (bv. huiduitslag, jeuk en eczeem)
 • Minder hongergevoel (verminderde eetlust)
 • Buikpijn
 • Misselijk zijn (braken) – dit gaat meestal na verloop van tijd over
 • Indigestie (dyspepsie)
 • Constipatie
 • Opgeblazen gevoel in de maag
 • Boeren (oprispingen)
 • Gas (winderigheid)
 • Reflux of brandend maagzuur (ook gastro-oesofageale refluxziekte genoemd – GERD) – een ziekte die wordt veroorzaakt door maagzuur dat omhoog komt in de buis van je maag naar je mond
 • Zich moe voelen (vermoeidheid)
 • Reacties op de injectieplaats (bv. jeuk of roodheid)
 • Snelle pols
 • Verhoogde niveaus van pancreasenzymen (zoals lipase en amylase) in het bloed.
Mounjaro bijwerkingen die soms voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) is ongewoon wanneer tirzepatide samen met metformine wordt gebruikt.
 • Galstenen
 • Gewichtsverlies
 • Verhoogde calcitoninespiegel in het bloed.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Heb ik een recept nodig voor tirzepatide?​

Mounjaro is op recept verkrijgbaar in injecties. Je mag tirzepatide in Nederland niet kopen zonder eerst een recept te hebben verkregen van een arts.