Ozempic semaglutide

Ozempic semaglutide

Ozempic is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof semaglutide. Afvallen met Ozempic? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Op deze pagina vind je de volgende informatie

Wat is Ozempic?

Ozempic is een diabetesgeneesmiddel dat samen met een dieet en lichaamsbeweging wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen bij wie diabetes type 2 niet voldoende onder controle is.

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van Ozempic en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt Ozempic gebruikt?

Ozempic wordt gebruikt om volwassenen (van 18 jaar en ouder) met diabetes type 2 te behandelen wanneer een dieet en lichaamsbeweging niet voldoende zijn:

 • alleen – wanneer je geen metformine (een ander diabetesgeneesmiddel) kunt gebruiken of
 • met andere geneesmiddelen voor diabetes – wanneer deze niet voldoende zijn om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Dit kunnen geneesmiddelen zijn die je via de mond inneemt of injecteert, zoals insuline.

Het is belangrijk dat je doorgaat met je dieet en lichaamsbeweging zoals je arts, apotheker of verpleegkundige je heeft verteld.

Ozempic kan alleen worden gebruikt bij patiënten die geen metformine (een ander diabetesgeneesmiddel) kunnen nemen. Het kan ook worden gebruikt als aanvulling op andere diabetesmedicijnen.

Dieet en lichaamsbeweging

Jouw arts zal je een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je Ozempic gebruikt.

Toedieningsvorm

Ozempic is een heldere en kleurloze of bijna kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Ozempic wordt gegeven als een injectie onder de huid (subcutane injectie). Injecteer het niet in een ader of spier.

 • De beste plaatsen om de injectie te geven zijn de voorkant van je dijen, de voorkant van je middel (buik), of je bovenarm.
 • Voordat je de pen voor de eerste keer gebruikt, zal je arts of verpleegkundige je laten zien hoe je de pen moet gebruiken.

Gedetailleerde instructies voor het gebruik staan in de bijsluiter.

Informatie over de dosering van Ozempic

De startdosis is 0,25 mg eenmaal per week gedurende vier weken. Na vier weken zal je arts je dosis verhogen tot 0,5 mg eenmaal per week.

Je arts kan je dosis verhogen tot 1 mg eenmaal per week als jouw bloedsuiker niet goed genoeg onder controle is met een dosis van 0,5 mg eenmaal per week. goed genoeg onder controle is met een dosis van 0,5 mg eenmaal per week. Je arts kan je dosis verhogen tot 2 mg eenmaal per week als jouw bloedsuiker niet goed genoeg onder controle is met een dosis van 1 mg. met een dosis van 1 mg eenmaal per week.

Verander je dosis niet, tenzij je arts je dat heeft gezegd.

Je moet dit geneesmiddel indien mogelijk eenmaal per week op dezelfde dag gebruiken. Je kunt jezelf de injectie op elk moment van de dag geven – ongeacht de maaltijden.

Om je te helpen herinneren om dit medicijn slechts eenmaal per week te injecteren, is het aanbevolen om de gekozen weekdag (bv. woensdag) op de doos te noteren en de datum op de doos te schrijven telkens wanneer je het geneesmiddel hebt geïnjecteerd.

Indien nodig kun je de dag van je wekelijkse injectie van dit medicijn wijzigen, zolang het ten minste ten minste 3 dagen sinds je laatste injectie van dit medicijn. Nadat je een nieuwe doseerdag hebt gekozen, moet je doorgaan met eenmaal per week dosering.

Adolescenten

Ozempic wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep nog niet zijn vastgesteld.

Informatie in bijsluiter

Meer gedetailleerde informatie over Ozempic® vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over Ozempic

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van Ozempic semaglutide. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

De veelgestelde vragen over Ozempic

Hoe snel werkt Ozempic?

Uw bloedsuikerspiegel zou volledig moeten beginnen te dalen binnen de eerste week nadat u Ozempic (semaglutide) begint te gebruiken in uw normale onderhoudsdosis. De volledige effecten kunnen echter 8 weken of langer duren, omdat dit een langwerkend geneesmiddel is dat slechts eenmaal per week wordt geïnjecteerd.

U begint de eerste 4 weken met een lagere dosis om de bijwerkingen te verminderen, maar dit is geen effectieve dosis om de bloedsuiker op lange termijn te verlagen.

Ik ben Ozempic vergeten in te nemen. Wat nu?

Als u vergeten bent een dosis te injecteren en:

 • het is 5 dagen of minder geleden dat u Ozempic had moeten gebruiken, gebruik het dan zodra u het zich herinnert. Injecteer dan uw volgende dosis zoals gewoonlijk op uw geplande dag.
 • het meer dan 5 dagen geleden is dat u Ozempic had moeten gebruiken, sla de gemiste dosis over. Injecteer vervolgens uw volgende dosis zoals gebruikelijk op uw geplande dag.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ik heb teveel Ozempic gebruikt. Wat nu?

Als u meer Ozempic gebruikt dan u zou mogen, praat dan meteen met uw arts. U kunt bijwerkingen krijgen zoals misselijkheid.

Hoe bewaar je Ozempic semaglutide?

Houd Ozempic buiten het zicht en bereik van kinderen. Gebruik Ozempic niet meer na de vervaldatum die op het etiket van de pen en de doos staat vermeld na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor opening:
Bewaren in een koelkast (2 °C-8 °C). Niet invriezen. Verwijderd houden van het koelelement. Houd de dop van de pen op ter bescherming tegen licht.

Tijdens gebruik:

 • U kunt de pen 6 weken bewaren bij een temperatuur lager dan 30 °C of in een koelkast (2 °C-8 °C) uit de buurt van het koelelement. Vries Ozempic niet in en gebruik het niet als het bevroren is geweest.
 • Wanneer u de pen niet gebruikt, houdt u de dop van de pen op ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de oplossing niet helder en kleurloos of bijna kleurloos is. Gooi geen geneesmiddelen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt kunt weggooien. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Mag ik andere geneesmiddelen gebruiken naast Ozempic?

Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of zou kunnen gebruiken, met inbegrip van kruidengeneesmiddelen of andere geneesmiddelen die u zonder voorschrift heeft gekocht. Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt die een van de volgende stoffen bevatten:

 • Warfarine of andere soortgelijke geneesmiddelen die via de mond worden ingenomen om de bloedstolling te verminderen (orale anticoagulantia). Het is mogelijk dat u regelmatig bloedonderzoek nodig heeft om te controleren hoe snel uw bloed stolt.
 • Als u insuline gebruikt, zal uw arts u vertellen hoe u de dosis insuline kunt verlagen en u aanraden uw bloedsuiker vaker te controleren, om hyperglykemie (hoge bloedsuiker) en diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes die optreedt wanneer het lichaam niet in staat is glucose af te breken omdat er niet genoeg insuline is) te voorkomen.

Mag Ozempic worden gebruikt tijdens de zwangerschap?

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of van plan bent een kind te krijgen, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, omdat niet bekend is of het invloed heeft op een ongeboren baby. Daarom wordt het gebruik van anticonceptie aanbevolen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als u zwanger wilt worden, bespreek dan met uw arts hoe u uw behandeling kunt veranderen, want u moet ten minste 2 maanden van tevoren stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, praat dan meteen met uw arts, omdat uw behandeling moet worden gewijzigd.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft, want het is niet bekend of het overgaat in de moedermelk.

Wanneer mag je geen Ozempic nemen?

Je mag Ozempic niet gebruiken wanneer je allergisch bent voor semaglutide of één van de andere ingrediënten in dit medicijn. De andere ingrediënten zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol, water voor injecties, natriumhydroxide/hydrochloorzuur (voor pH-aanpassing).

Is Ozempic geschikt voor kinderen?

Ozempic wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep nog niet zijn vastgesteld.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Ozempic?

Dit geneesmiddel is niet hetzelfde als insuline en u mag het niet gebruiken als:

 • u diabetes type 1 heeft – een aandoening waarbij uw lichaam geen insuline aanmaakt
 • u diabetische ketoacidose ontwikkelt – een complicatie van diabetes met een hoge bloedsuikerspiegel, ademhalingsmoeilijkheden, verwarring, overmatige dorst, een zoete adem of een zoete of metaalachtige smaak in de mond.

Ozempic is geen insuline en mag daarom niet worden gebruikt als vervanging van insuline.

Heeft Ozempic effect op mijn rijgedrag?

Het is onwaarschijnlijk dat Ozempic uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloedt.

Als u dit geneesmiddel gebruikt in combinatie met een sulfonylureum of insuline, kan een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) optreden, waardoor uw concentratievermogen kan verminderen. Rijd niet en gebruik geen machines als u tekenen van lage bloedsuiker krijgt. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Wat zijn de bijwerkingen van Ozempic?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen Ozempic

Ozempic bijwerkingen die vaak voorkomen

(kan tot 1 op de 10 mensen treffen).

Complicaties van diabetische oogziekte (retinopathie) – u moet het uw arts vertellen als u oog problemen, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen, tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Ozempic bijwerkingen die soms voorkomen

(kan tot 1 op de 100 mensen treffen).

Ontstoken alvleesklier (acute pancreatitis) die ernstige pijn in de maag en rug kan veroorzaken die niet overgaat. U moet onmiddellijk een arts raadplegen als u dergelijke symptomen ervaart.

Ozempic bijwerkingen die zelden voorkomen

(kan tot 1 op de 1000 mensen treffen).

Ernstige allergische reacties (anafylactische reacties, angio-oedeem). U moet onmiddellijk medische hulp inroepen en onmiddellijk uw arts informeren als u symptomen krijgt zoals ademhalingsproblemen, zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel met moeite met slikken en een snelle hartslag.

Andere bijwerkingen Ozempic

Ozempic bijwerkingen die zeer vaak voorkomen

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Zich ziek voelen (misselijkheid) – dit verdwijnt gewoonlijk na verloop van tijd
 • Diarree – dit verdwijnt gewoonlijk na verloop van tijd
 • Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt met geneesmiddelen die een sulfonylureum of insuline
Ozempic bijwerkingen die vaak voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Ziek zijn (braken)
 • Lage bloedsuiker (hypoglykemie) wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt met andere orale diabetesgeneesmiddelen dan sulfonylureum of insuline

De waarschuwingssignalen van een lage bloedsuiker kunnen plotseling opkomen. Deze kunnen zijn: koud zweet, koele bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, zich ziek voelen (misselijkheid) of veel honger hebben, veranderingen in het gezichtsvermogen, zich slaperig of zwak voelen, zich zenuwachtig, angstig of verward voelen, moeite hebben met concentreren of trillen. Uw arts zal u vertellen hoe u een lage bloedsuiker kunt behandelen en wat u moet doen als u deze waarschuwingssignalen opmerkt. De kans op een lage bloedsuiker is groter als u ook een sulfonylureum of insuline gebruikt. Uw arts kan uw dosis van deze geneesmiddelen verlagen voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

 • Indigestie
 • Ontstoken maag (‘gastritis’) – de symptomen zijn onder meer buikpijn, zich ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (braken)
 • Reflux of brandend maagzuur – ook wel “gastro-oesofageale refluxziekte” (GERD) genoemd
 • Maagpijn
 • Opgeblazen gevoel in de maag
 • Constipatie
 • Boeren
 • Galstenen
 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Gewichtsverlies
 • Minder eetlust
 • Gas (winderigheid)
 • Toename van pancreasenzymen (zoals lipase en amylase).
Ozempic bijwerkingen die soms voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 •  Verandering in de smaak van eten of drinken
 • Snelle pols
 • Reacties op de injectieplaats – zoals blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en uitslag
 • Allergische reacties zoals uitslag, jeuk of netelroos.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Heb ik een recept nodig voor Ozempic semaglutide?​

Ozempic is op recept verkrijgbaar in injecties. Je mag semaglutide in Nederland niet kopen zonder eerst een recept te hebben verkregen van een arts.